Varietes – sztuka rozmaitości

Stasiak Ludwik

Ludwik Stasiak (1858 Bochnia-1924 tamże) Malarz, rysownik, ilustrator, publicysta, dziennikarz, historyk sztuki oraz wydawca.

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka, Leopolda Loefflera oraz Jana Matejki, którego twórczość wywarła największy wpływ na ukształtowanie młodego artysty. Dalsze studia kontynouwał w Wiedniu oraz Monachium. W 1890 roku odwiedził również Norymbergę, gdzie poświęcił się badaniom nad twórczością Wita Stwosza. Pierwsza indywidualna wystawa artysty odbyła się w krakowskich Sukiennicach w 1893. W jego kompozycjach malarskich przeważają sceny rodzajowe, pejzaże (przedstawiające głównie okolice rodzinnej Bochni) oraz portrety. W 1901 roku artysta porzucił malarstwo, poświęcając się publicystyce, historii sztuki (liczne publikacje dotyczące dziejów sztuki średniowiecznej w Polsce) oraz pisarstwu (powieści historyczne: Bolesław Chrobry, Kraina słowiańskich mogił, Obrona sztandaru).