Varietes – sztuka rozmaitości

Malska Władysława

Władysława Malska (1908-1998). Malarka i rysowniczka.

 

Związana z Krakowem. Współzałożycielka Grupy Twórczej „Zachęta”. W swej twórczości preferowała formy realistyczne o indywidualnej jednak formie malarskiej, stonowanej gamie barwnej, często obierając tematykę rodzajową, martwe natury oraz pejzaże. 

 

Grupa Twórcza „Zachęta” powstała w 1956 w Warszawie, nawiązując w swej nazwie do przedwojennego Towarzystwa Zachęty do Sztuk Pięknych. Zrzeszeni w niej artyści reprezentowali konserwatywne poglądy na sztukę, kierując się ku realizmowi, odrzucali współczesne im prądy artystyczne, za zmanierowany uznając nawet impresjonizm. Głównym celem ich działalności było „szerzenie i upowszechnianie miłości do piękna w najszerszych masach ludności, a źródłem tego jest [ich zdaniem] twórczość realistyczna”. Do grupy należeli, m.in.: Kazimierz Belina Borzym, Wawrzyniec Chorembalski, Józef Kidoń, Stanisław Kochanek, Władysława Malska, Kazimierz Poczmański, Jerzy Potrzebowski, Szczepan Skorupa, Stanisław Wocjan. Razem z grupą swe prace wystawiała również malarka Irena Weiss (Aneri).