Varietes – sztuka rozmaitości

Madeyski Wojciech (Voy)

Wojciech (Voy) Madeyski (ur. 1937 Warszawa).

 

Architekt, malarz. Studia artystyczne oraz architektoniczne odbył w Warszawie (do 1962). Później kontynuował karierę architektoniczną we Francji. W 1966 roku przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Choć poświęcił się głównie architekturze, od samego początku prezentował swe prace na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce (pierwsza indywidualna wystawa miała miejsce w 1962 w Warszawie) oraz za granicą (Prix Lutetia, Le Salon l'art Libre, Le Salon des "Artistes Intransigeants", „Artropolis”). W jego malarstwie dominują głównie pejzaże oraz motywy architektoniczne z niewielkich, krętych uliczek.