Varietes – sztuka rozmaitości

Gąsienica-Setlak Emilia - Porta Elleniki, 2011

emilia gasienica-setlak - porta elleniki

Emilia Gąsienica-Setlak

 

Linoryt wielobarwny, monotypia; wym.: 700 x 500 mm

 

Cena: 650 zł

/ kod dzieła: EmGaSeGr01 /